AÏLLAMENT TÈRMIC DE DIPÒSITS I CANONADES

  1. * Calorifugats de dipòsits
  2. * Aïllament de canonades i instal·lacions
  3. * Diferents materials d’aïllament i recobriment d’alumini i d’acer inoxidable