Serveis

05

INSTAL.LACIONS I MANTENIMENTS INDUSTRIALS

Muntatge i reparacions de canonades d’acer al carboni i d’acer inoxidable per instal·lacions de:

 1. * Fred industrial d’aigua, glicol, NH3...
 2. * Climatització i procés
 3. * Vapor i condensats
 4. * Oli tèrmic
 5. * Gasos

AÏLLAMENT TÈRMIC DE DIPÒSITS I CANONADES

 1. * Calorifugats de dipòsits
 2. * Aïllament de canonades i instal·lacions
 3. * Diferents materials d’aïllament i recobriment d’alumini i d’acer inoxidable

FABRICACIÓ I MUNTATGE D’ESTRUCTURES

 1. * Muntatge d’equips industrials
 2. * Fabricació de bancades i suports d’equips i instal·lacions
 3. * Construcció d’estructures d’acer i inoxidable